Заява про наміри

Опубліковано

1. Інвестор (замовник): ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»

Поштова і електронна адреса: 70600, Україна, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Ломоносова, буд. 36

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): 70600, Україна, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Ломоносова, буд. 36

3. Характеристика діяльності (об'єкту): Нове будівництво резервуару сталевого для зберігання олії на території ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

Планована діяльність не належить до видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року. Транскордонний вплив відсутній.

Технічні і технологічні дані: Резервуар сталевий №25 для зберігання олії місткістю 1 тис.м3

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: Підвищення ефективності виробництва високоякісної олії яке дозволить: знизити енергоспоживання з використанням сучасного високоефективного обладнання, й негативний вплив на навколишнє середовище

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації земельних: Площа ділянки будівництва (площа забудови) – 87,9 м2

сировинних: Резервуар сталевий №25 для зберігання олії місткістю 1 тис.м3

енергетичних (паливо, тепло): Не потребує

водних: Не потребує

трудових: Не потребує

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): Автотранспорт

7. Екологічні і інші обмеження планованої діяльності по варіантах: Забруднення навколишнього середовища – в межах діючих норм.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території по варіантам: Не потребує

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат: Негативний вплив відсутній.

повітряне: Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не зміниться.

водне: Негативний вплив відсутній.

ґрунти: Негативний вплив відсутній.

рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: Стан біотопів флори і фауни, що склалися, не змінюються.

навколишнє соціальне середовище (населення): Негативний вплив на навколишнє соціальне середовище здійснюватися не буде.

навколишнє техногенне середовище: Негативний вплив відсутній.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного поховання: Додаткового утворення відходів не передбачається.

11. Об'єм виконання ОВНС: У повному обсязі згідно ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: Інформування громадськості про плановану діяльність через засоби масової інформації. Публікація „Заяви про наміри”.

Звернутися з зауваженнями та пропозиціями громадяни та громадські організації можуть протягом 30 діб із дня публікації. Детально ознайомитися з основною інформацією щодо даного проекту можливо на об’єкті за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36 або за тел. (06165) 2-35-80.