ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ВІД 04.05.2023 (ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ)

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ВІД 10.03.2023 (ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА)

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ВІД 26.12.2022 (ПРО СХВАЛЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ПРАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЕЗ")