ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ВІД 26.12.2022 (ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ)

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ВІД 26.12.2022 (ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА)