Особлива інформація емітента від 21.04.2021 р. (про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)