БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ (ЩОДО ІНШИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, КРІМ ОБРАННЯ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА) НА ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПрАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЕЗ", ЯКІ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЯ ШЛЯХОМ ОПИТУВАННЯ (ДИСТАНЦІЙНО) 28.04.2023

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЧЕРГИ ДЕННОЇ ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПрАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЕЗ", СКЛИКАНИХ НА 28.04.2023

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ 28 КВІТНЯ 2023 РОКУ (ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ) ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЕЗ" ТА ЇХ ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ