Повідомлення про проведення 08 жовтня 2021року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства та їх дистанційне проведення

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) на чергових (річних) Загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Пологівський олійноекстракційний завод", які будуть проводитися дистанційно, дата проведення загальних зборів 21.04.2021 р.