Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 12.11.2018

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 16.11.2018

Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів 20.04.2018