Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 19.04.2019, засвідчене ЕЦП

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 19.04.2019

Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів 16.11.2018