Повідомлення про скликання 21 квітня 2021року (дата завершення голосування) чергових (річних) Загальних зборів Товариства та їх дистанційне проведення

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) на позачергових Загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Пологівський олійноекстракційний завод", які будуть проводитися дистанційно, дата проведення загальних зборів 23.09.2020 р.