Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів 19.04.2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.04.19, засвідчена ЕЦП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.04.19