Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 16.04.2020, засвідчене ЕЦП

Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів 19.04.2019, засвідчені ЕЦП (2)

Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів 19.04.2019, засвідчені ЕЦП (1)