Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів 20.04.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.04.2018

Доповнення повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 20.04.2018